Yoga är en mångtusenårig holistisk teknik som lägger lika stor vikt på vårt mentala som vårt fysiska välbefinnande.
En grundtanke inom yoga är att skapa balans i kropp, sinne och själ för att ge styrka att påverka den egna livssituationen i positiv riktning.
Yoga erbjuder enkla redskap för ökad uthållighet, kraft, koncentrationsförmåga, medvetenhet och medkänsla. 
Kundaliniyoga erbjuder kraftfulla tekniker för att snabbt återställa kropp och själ i balans och kan också hjälpa oss att bättre hantera stressen i vårt liv. Det är en enkel yogaform som är lätt att anpassa för alla typer av fysisk förutsättning.
Du behöver inte vara vig eller vältränad eftersom yogautövningen är individuell och man börjar precis där man befinner sig.

I Kundaliniyogan har vi tillgång till över 3000 Kriyor(yogapass) och över 5000 meditationer. Alla Kriyor och meditationer är specifikt sammansatta för att främja hälsa i ditt system.

Under yogastunden blir du guidad in i ditt andetag, du får aktivera kroppen genom olika Kriyor, ibland lugnt, ibland kraftfullt, men alltid efter dina unika förutsättningar. Efter Kriyan är det alltid vila, ibland till gongens vibrationer och vi avslutar med en meditation.
Yogastunden ger dig utrymme för påfyllnad av livskraft och energi samtidigt som du ger dig läkande återhämtning och lugn och ro i sinnet.
Många som kommer på yogan upplever yogastunden som ett guldkorn i tillvaron där de tankar energi som bär dem igenom veckans andra dagar och händelser.

Jag delar med glädje yogan med dig.

Varmt välkommen.

Sat Naam.
Monika Sahai Kaur

Yoga

En grundtanke inom yoga är att skapa balans i kropp, sinne och själ för att ge positiv styrka att påverka den egna livssituationen i positiv riktning.
Kundaliniyoga är en yogaform som gör att du upplever ett djupt välbefinnande, ökad närvaro och ett större lugn i din vardag. Det blir då lättare att hantera de dagliga bekymmer och utmaningar vi alla stöter på i livet.
Syftet med yoga var från början en disciplin för att vidga sitt medvetande och sedan sammanfoga det individuella med det universella, och i det skapa en förening – ” yoga”. Kunskapen om denna heliga teknik spreds muntligen i hemlighet, från mästare till lärjunge, från generation till generation.


Yoga är en holistisk teknik för fysiskt, mentalt, känslomässigt och andligt växande. Att praktisera yoga ger ökad uthållighet, koncentrationsförmåga, inre styrka, medvetenhet och medkänsla.
Idag forskas det intensivt på yoga och meditation och man ser att yoga och meditation har effekt på blodtryck, hjärtproblem, stresshantering, ämnesomsättning, humör, depression, sömn, ryggproblem mm.
I Sverige sprids yogan snabbt inom friskvård, hälso – och sjukvård. Många arbetsplatser erbjuder yoga som friskvård.
 

Kundaliniyoga

Yogaformen innehåller olika andningstekniker, asanas (positioner), dristi (blickfokus), mudra (handpositioner), bandas (kroppslås), mantra och meditationer.
Dessa hjälper dig att balansera och få ett bättre flöde i alla system i din kropp. Du stimulerar nervsystemet och körtlar i kroppen på ett sätt som förhöjer din hälsa.
Yogapassen genomförs alltid efter dina förutsättningar och du ger din kropp det stöd som behövs för att genomföra de olika övningarna. Det krävs ingen speciell vighet eller fysisk toppform hos yogautövaren. Det handlar inte om prestation, utan om sin egen resa.
 
Enligt Indisk mytologi var guden Shiva den som först lärde ut Kundaliniyoga, till sin fru Parwati. Kundaliniyogan växte fram för minst 5000 år sedan i området kring Himalaya, i Tibet, Nepal och Nordindien.
Ordet Kundalini kommer av Kunda "djup" och Kundali (sanskrit), vilket betyder ” ringla”, ”ihoprullad” eller ” hårlock från den älskade”. Inom den hinduistiska mystiken är kundalini en kvinnlig kraft som symboliseras av en orm, enligt den yogiska filosofin kan det även symbolisera energin som ligger vid basen av ryggraden. När energierna väcks, går de som en spiral upp längs ryggraden för att ge hela kroppen, och slutligen hjärnan, näring i form av energi.
Kundaliniyoga är en mjuk och samtidigt kraftfull yogaform som ger snabb effekt och syftar till att utövaren ska få mer kraft och energi.
Den centrala komponenten i Kundaliniyoga är att lösa upp inre konflikter, stopp och blockeringar – så att allt inom dig kan flöda fritt. Så att du kan vara den du är ämnad att vara, den du i din själ redan är.

 
Meditation


utgör en viktig del av Kundaliniyoga. Genom att göra yoga före meditationen förbereder du kroppen på att gå in i stillhet.
Yoga och meditation kompleterar varandra genom att kroppsställningarna stimulerar vänster hjärnhalva och meditationen höger hjärnhalva.

Enligt yogatraditionen är meditation en reningsprocess som innebär att man rensar ut gamla tankar och känslor från det undermedvetna.

Meditation är stor hjälp för att minska spänningar, oro och stress.
Meditation har också visat sig hjälpa vid behandling av drogberoende, sömnsvårigheter, dåligt självförtroende och depression samt när man vill öka kreativiteten, energin och prestationsförmågan i allmänhet.


Yogi Bhajan

I slutet av 60 – talet emigrerade Yogi Bhajan från Indien till USA via Kanada. Yogi Bhajan, eller Harbhajan Singh Puri, föddes den 26 augusti 1929 i den del av Indien som blev Pakistan 1948.
Sin träning inom yoga startade Harbhajan vid åtta års ålder för den upplyste läraren Sant Hazara Singh. Yogi Bhajan blev själv mästare vid 16 års ålder.
Yogi Bhajan kom till Los Angeles 1969 och möttes då av den unga, sökande Hippigenerationen, många med drogproblem. Som motvikt till de droger som nyttjades började Yogi Bhajan att öppet undervisa Kundaliniyoga.
 
 - Jag har kommit för att utbilda lärare, inte för att samla lärjungar / Yogi Bhajan

 
Han reste runt i världen och utbildade människor till lärare i Kundaliniyoga, som i sin tur utbildade fler lärare, osv. Yogi Bahjan menade  att det behövdes en kraftfull och effektiv teknik som kundaliniyoga för att hjälpa västerländska människor att må bättre.
År 1969 grundade Yogi Bahjan organisationen 3HO för att sprida kundaliniyoga. Hans främsta syfte var att utbilda lärare, inte att få egna anhängare. Med åren har kundaliniyoga spridits över hela världen och man räknar idag med att det finns över tvåtusen lärare i fyrtio länder.
I mer än trettio år ägnade Yogi Bhajan sig åt att utbilda och inspirera. Han har skrivit ett trettiotal böcker. Yogi Bhajans föreläsningar och klasser finns bevarade till eftervärlden i text eller ljud och de Kundaliniyogiska teknikerna finns idag presenterade i mer än tvåhundra böcker och videos.
Yogi Bhajan dog 2004.
 


 
 
 

Yogans effekter
 
Kroppsmedvetenhet - Yogan lär dig att känna efter hur det känns i kroppen och på så sätt bli mer lyhörd för kroppens signaler.
 
Självkännedom – Yoga ökar din självkännedom eftersom du blir mer medveten om dina tanke- och känslomönster.
 
Stresshantering – Yoga hjälper kroppen att återhämta sig efter stress och balanserar körtel-och nervsystemet. Andningsövningarna är mycket effektiva för att lära sig hantera stressade situationer även när man är mitt uppe i dem.
 
Fysisk träning – Att kroppen blir mjukare och smidigare och att musklerna blir starkare är en bieffekt av yoga. Det bör dock inte vara ditt primära fokus när du gör yoga. Ju mer öppen du är för de djupare dimensionerna av yoga desto mer får du ut av din yogautövning.
 
Hälsa – Yoga stärker inte bara dina muskler utan också dina inre organ. Yoga är utformat för att öka energiflödet genom kroppen vilket enligt den österländska medicinen är en förutsättning för att behålla hälsan. Yoga rensar ut gifter och slaggprodukter vilket anses stärka hälsan.
 
Flexibilitet – Enligt den yogiska traditionen hänger en flexibel kropp nära samman med ett flexibelt sinne. Yoga gör kroppen mjuk och smidig, men yoga kan också hjälpa oss att ha ett öppet sinne, ta till oss nya idèer och hantera förändringar.
 
Koncentrationsförmåga – Regelbunden utövning av yoga och meditation tränar din koncentrationsförmåga och din förmåga att vara närvarande i nuet. Det gör att du kan arbeta mer effektivt och koncentrerat, men också att du kan njuta mer av de aktiviteter du håller på med.
 
Sinneslugn – kroppställningarna i kombination med andningsövningarna är utformade för att lugna sinnet.
 
Känslomässig balans – Enligt psykologisk forskning stimulerar meditation den vänstra främre delen av hjärnan, vilket främjar positiva känslor som lugn, avslappning och glädje och minskar ångest och depression. Meditation har också visat sig stimulera Amygdala, ett område i hjärnan som lagrar känslominnen. Det gör att när vi mediterar kan gamla känslor komma upp till ytan och bearbetas.
 
Andlig utveckling – Yoga är en andlig disciplin.