Aquarian Teacher Training 

Kundaliniyoga lärarutbildning 


i Arbrå / Hälsingland

Huvudlärare Hari Krishan Singh / Cherdikala.eu

 

Vi öppnar upp för en ny start av utbildningen, samma innehåll och kvalitet men med ett annat upplägg som ger ökad möjlighet att prova på, känna in och att delta utan att signa upp för hela utbildningen.
Vi välkomnar som vanligt också redan utbildade yogalärare för fördjupning och påfyllning i ett yogiskt sammanhang.

29 - 30 oktober 2022
1 sessionen - Yogisk filosofi och historia
10 sessionen - de 10 energikropparna

28 -29 Januari 2023
Session 2 Shabd/Ljud, Mantra o Sadhana 

Om du är intresserad av hela utbildningen och missar någon av sessionerna så har vi förslag på olika lösningar.

Pris för hela utbildningen är 32 000kr.
Pris för session 1 och 2 är 1500kr/helg ( exkl. måltider och ev boende)

Resterande sessioner är 2 - 6dgr, datum kommer inom kort.

-----------------------------------------------------------------------------------------

 Aquarian teacher Training är den Globala benämningen på Kundaliniyogalärarutbildningen.
Vi lever i en tid där vi utsätts för snabba, stora och intensiva förändringar mitt i en våg av ett enormt informationsflöde. Allt detta påverkar vårt nervsystem, vår hjärna och vårt sinne på flera plan. Det blir allt viktigare för oss att hitta metoder för att utveckla vår fysiska, mentala och emotionella flexibilitet.
Att gå en yogalärarutbildning ger dig vidgade kunskaper teoretiskt och fördjupning i upplevelsen av Kundaliniyogans effekter som du kan förmedla vidare genom att undervisa i yogaklasser, men att vara yogalärare är så mycket mer än att undervisa positioner och meditationer. 
I vår tid behövs förmedlare av hopp, tillit och trygghet. Det är det stora uppdraget som yogalärare oavsett om du undervisar i yogaklasser eller är medmänniska i vår värld vart än du befinner dig.

 

En yogalärarutbildning är en resa.
Under resans gång får du möjlighet att utforska yogan i relation till dig och dina förutsättningar på en väg som erbjuder fördjupning och personligt växande.
Du kan välja att gå utbildningen helt för din egen skull, för ditt eget växande och få massor av genuina redskap till att stärka din hälsa och livsglädje.
Under utbildningen ges du tillfällen att inspireras av erfarna lärare för att etablera vanor som stärker dig fysiskt, mentalt och andligt.
Efter avslutad utbildning blir du internationellt certifierad Kundaliniyogalärare, enligt Kundalini Research Institute KRI och du kommer att vara väl rustad med tekniker, kriyor, meditationer, upplevelser och erfarenheter för att hålla yogaklasser.


Den här utbildningen är unik i Sverige med ett internationellt lärarteam där alla har förankring i International Karam Kriya School som är grundat av Shiv Charan Singh.
Shiv Charan Singh har undervisat Kundaliniyoga, gett personliga konsultationer och utbildat yogalärare i över 30 år runt om i världen. Han är mästare i Karam Kriya / Yogisk nummerologi - vilket refererar till att siffror har ett universiellt språk som bär med sig budskap om vägar till ökad medvetenhet genom aktivt lyssnande och medveten kommunikation.

Kundaliniyoga är en yogaform som sprider sig globalt över världen, ett fredsarbete som börjar med din resa inåt i dig för att nå harmoni och balans som du sedan kan sprida vidare i det sammanhang du är i. I vår internationella utbildningsform får du känslan av yogisk gemenskap i många delar av världen. 
 

Varmt välkommen med på resan.Undervisningen sker på engelska och svenska. Tillgång till översättning finns under alla moduler.

 

Utbildningen är öppen för anmälan!!
Kontakt sahaikaur@yahoo.com

 

Kursinnehåll

Modul 1

Session 1 Yogisk historia och ursprung. Olika yogaformer. Att bli lärare.
Session 2. Shabd / ljud, Mantra och Sadhana.

Modul 2
session 3. Yogisk och västerländsk anatomi.
session 5. Positioner / Kriyas och Asanas

Modul 3
session 6. Sinnet och Meditation
session 7. Humanologi

Modul 4
session 8. Roller och ansvar, i och utanför undervisningssammanhanget.
session 9. Yogisk filosofi. Patanjalis sutras. Döden

Modul 5
session 4. Andning / pranayama

Modul 6
session 10. De tio energikropparna och Karam Kriya.

Kursavgift
Kostnaden för utbildningen är 32 000 kr inklusive undervisning, lärar utbildnings manual, administration & allmänna tjänster och examens avgift. 
För måltider och ev boende tillkommer extra kostnad.

Du registrerar dig genom att sända ett mail till sahaikaur@yahoo.com 

Karam Kriya - Yogisk nummerologi

Välkommen till en 2 dagars workshop
" Life through numbers and
numbers through life "


Hari Krishan har studerat Karam Kriya i många år och undervisar och ger individuella konsultationer kontinuerligt runt om i världen.

Karam Kriya - Yogisk nummerologi
är en gammal kunskap där man ser siffror som en universiell intelligens, att siffror har budskap som ger möjlighet till en
"spirituell hälsocheck" i livet.
Att siffror har ett universiellt språk som bär med sig budskap om vägar till ökad medvetenhet genom aktivt lyssnande och medveten kommunikation.

Karam Kriya ger verktyg att lära känna sig själv, utveckla sina kvaliteter och ta dig an utmaningar i livet.

Karam Kriya ger dig en vidare medvetenhet i kommunikation i möten med människor i olika sammanhang i din vardag.

Det är även ett fint verktyg i terapeutiska och konsulterande uppdrag som tex.lärare, psykologer, terapeuter, sjukvårdspersonal, friskvårdsterapeuter, chefsuppdrag och andra ledarskapsuppdrag.
För dig som yogalärare ger Karam Kriya värdefull fördjupning och medvetenhet i att bemöta människor i olika utvecklingsprocesser.

Workshopen ger dig fördjupning i de
10 energikropparna då Karam Kriya utgår från att människan är något mer än bara den fysiska kroppen.

Du får även tillfälle att utforska dina egna personliga siffror utifrån Karam Kriya.

********************************
Föranmälan till workshop och bokning av individuell konsultation:
sänd sms till 073 0541467

plats:
Arbrå Kundaliniyoga / Arbrå Hälsocentral
Stationsesplanaden 10

GRUNDKURS i Kundaliniyoga


Nyfiken på Yoga?

Grundkurs i Kundaliniyoga 2 tillfällen.

25 januari och 1 februari 2023

Kursen riktar sig till nybörjare men också till dig som har utövat yoga en tid och önskar repetera och fördjupa din yogaupplevelse.

Varje kurstillfälle innehåller yogapass och meditation.

Under kursen får du introduktion till:
- Andningstekniker
- Asanas / Övningar
- Bhandas / kroppslås
- Mantras / Ljudvibrationer
- Meditation

Du får även prova på Gongbad - vila i Gongens vibrationer som ger dig djup avslappning och läkning på cellnivå.

kl 18 - 19.30

250 kr

anmälan sms 073 0541467