Är du vän med dig själv?

Längtar du efter förändring?


Går du igenom en livskris eller har du börjat se mönster hos dig själv som du inte vet hur du ska bryta.
Då kan samtalsterapi vara något för dig.
Under ett samarbete med mig får du verktyg och vägledning där vi tillsammans utforskar dina utmaningar samtidigt som du blir varsamt guidad tillbaka till din inre kompass och innersta vilja.
Bli mer av den du är, kristallisera ditt Autentiska jag.Vad är Psykosyntes?

Människan är en helhet där kropp, själ, känslor och intellekt samspelar. Samspelet avgör hur du mår psykiskt och fysiskt. Detta är grunden i psykologin som den Italienske psykiatern Roberto Assagioli skapade för närmare 100 år sedan.

För att nå samspelet används tekniker från psykoanalys till filosofi, andlighet och modern vetenskap.
Ett helhetstänk och ett system för personligt, mellanmänskligt och organisatoriskt växande. Psykosyntes är en praktisk psykologi med fokus på det friska hos var och en. Istället för att se svårigheter, medvetna eller omedvetna, som begränsande, ser vi brister och tillkortakommanden som utvecklingspotential.
Alla människor rymmer såväl möjligheter som begränsningar och varje begränsning kan vara ett frö till en ny möjlighet.

Som samtalsterapeut hjälper jag dig att identifiera mål och syfte med ditt liv. Du ges möjlighet att omsätta insikter till praktiskt handlande och förändring. Viljan är ett centralt begrepp i psykosyntesen. 
Psykosyntesens arbetssätt leder i riktning mot personliga insikter, din innersta vilja och stödjer dig att agera utifrån vem du är och vad du vill.
Om vi återknyter kontakten till våra behov och lyssnar till vår längtan, kan vi istället återgå till att göra val för att få det vi behöver.
Vi kan välja att leva, inte bara överleva.

 

Samtalsterapi

Varmt välkommen att boka din tid.

Bokning / kontakt
sms 073 0541467
mail monika7504@yahoo.se

Jag kom i kontakt med Psykosyntesen 2002 då jag var övningsklient till en terapeut under utbildning. I Psykosyntesen fick jag en upplevelse av att få bättre kontakt med med mig själv, jag kunde hitta nya sätt att förhålla mig till mig själv och till livet, finna styrka i det som var sant för just mig.

2008 kom jag åter i kontakt med Psykosyntesen genom en kurs i Personligutveckling och vi hade ett kontinuerligt samarbete med en Psykosyntesterapeut i mitt dåvarande arbete som Förskolechef på vår då privata Förskola. 
2008 kom jag även i kontakt med Kundaliniyogan. Jag upplever att Psykosyntesen och Kundaliniyogan har stark samhörighet och jag finner harmoni i att få dela med mig av dessa välgörande tekniker och filosofier.
Både Psykosyntesen och Kundaliniyoga har stöd från evidensbaserad forskning och jag vidareutbildar mig kontinuerligt.
Idag jobbar jag som kurator och jag är under utbildning till Samtalsterapeut och startar mitt 3e sista år i Januari 2023.
Under 2022 har jag börjat att ta emot träningsklienter och under 2023 kommer det att finnas utrymme för fler.

Jag följer de etiska riktlinjer som Psykosyntesförbundets etiska råd har sammanställt och som bland annat förbinder mig till att arbeta under tystnadsplikt. Jag går själv i regelbunden handledning för din trygghet som klient och jag har F - skattsedel.