​​​Monika Bastin - Sahai Kaur

- Internationellt certifierad Kundaliniyoga - och meditationslärare steg 1 med Shiv Charan Singh som huvudlärare.

- Internationellt certifierad Kundaliniyoga - och meditationslärare steg 2
  level 2 moduler: Stress & Vitality, Conscious Communication, Authentic Relationships,
  Mind & Meditation, Lifecycles & Lifestyles.

- Sat Nam Rasayan, yogisk healing.

- Reiki Healing första,andra & tredjegraden.

- Medium utbildning 2 - år

- Dr Bach Blomessenser.

- Familje och seminarie handledare enligt Jesper Juul.

- Utbildad i Barnyoga

- Gravid yoga lärare / " Mothers journey"

- Förskollärare med över 25 års erfarenhet av att jobba med barn och föräldrar. Har drivit enskild förskola i 14 år. Jobbar nu som Kurator.
Har bred erfarenhet av att möta barn och föräldrar i olika sammanhang.

- Utbildning till Psykosyntes Samtalsterapeut.

Kontakt:
073-0541467 
Du hittar också Arbrå KundaliniYoga  på Facebook 

​​​​