Sat Nam Rasayan / yogisk healing

Sat Nam Rasayan ger dig djup avslappning till både kropp och själ. Spänningar och stress reduceras, obalanser ges en chans att läka ut och du får möjlighet att komma i sann kontakt med dig själv. Ett effektivt redskap för att läka emotionella, fysiska och själsliga obalanser.
Sat Nam Rasayan är en avslappningsteknik med rötter i Indien och Tibet och med djup förankring i yoga traditionen.
Sat Nam Rasayan betyder Djup Gudomlig Avslappning som sker genom det neutrala medvetandetillstånd som kallas för " the sacred space". 


Under själva behandlingen ligger du ner, fullt påklädd under en filt och bara vilar. Behandlaren sitter lugnt och stilla bredvid dig i tystnad och djup meditation.

Behandlingen tar ca 45 min.


Distanshealing
Behandlingen kan även ges på distans.

ca 30 minGong session

Vid ett gongbad översköljs ditt inre av ljudet och vibrationerna från Gongen. Du badar i ett ljudhav, en otrolig mängd vibrationer som vi uppfattar som ljud men som vi också känner i kroppen. Vibrationerna tar sig in i vårt system och påverkar djupt på cellnivå. 
Gongens vibration har en stressreducerande effekt då vibrationerna aktiverar vårt parasympatiska nervsystem och hjälper till att släppa djupt liggande spänningar.

Sessionen tar ca 1 timDr Bachs Blomessenser

Dr Edward Bach upptäckte att blomessenser hjälper att balansera olika känslotillstånd. Han insåg sambandet mellan känslomässiga tillstånd och fysiska sjukdomar.
Han ville hjälpa sina medmänniskor att åter hitta harmoni mellan kropp, själ och ande.
Han framställde essenser från vilda blommor, buskar och träd och utvecklade ett healing system bestående av 38 olika blomessenser.
Bachs blomsterterapi är ett sätt att återställa harmonin och återskapa kontakten till energins urkälla.


Ring för tidsbokning 073-054 14 67

Personligutveckling & Stresshantering

Walk & Talk
Barnvagnspromenad

Samtal med vägledning för småbarnsföräldrar

Behovet av att prata om den nya situation som har uppstått när man har blivit nybliven förälder är stor. Men att föra samtal med en liten bebis i famnen kan vara en utmaning, därför erbjuder jag samtal med vägledning där barnet får ligga skönt i vagnen under promenaden medan du som förälder får möjlighet att ventilera tankar och känslor om föräldraskapet.

Individuellt eller i föräldragrupp.

När vi rör på oss så andas vi bättre och tänker mer klart. Det gör att vi har lättare att lösa problem och konflikter.
Du erbjuds även mindfulnessövningar där vi hämtar energi, stressar ner samt tränar på att vara närvarande här och nu.

Fördelar med Walk & Talk
- Mindre stress
- Mer energi
- Bättre sömn
- Balans för kropp och själ
- Lättare att se problemlösningar och få nya infallsvinklar


Pedagogstöd
Samtal med vägledning för pedagoger i förskolan-skolan

Här varvas samtal med vägledning och mindfullnessövningar. Du kommer att få med dig konkreta verktyg för återhämtning och stresshantering.
Konsekvenserna av stress på arbetet är stora för individens hälsa och påverkar även verksamheten.
Vi kartlägger din nuvarande livs - och arbetssituation och utifrån det skapar vi en handlingsplan som är anpassad för dig och din situation.

Arbetslagsstöd
Samtal med vägledning för Arbetslag i förskolan - skolan

Ett samarbetande arbetslag ger indviduellt välmående och verksamhetshälsa.


Här varvar vi praktiska övningar och gruppsamtal. Vi identifierar stressfaktorer och
du kommer att få med dig konkreta verktyg för stresshantering.
Vi har fokus på att arbeta förebyggande med arbetslagets förmåga till samarbete.


Workshop för företag & verksamheter 

Jag erbjuder en halvdags workshop för företag och verksamheter att hantera stressen på arbetsplatsen. Konsekvenserna av stress på arbetet är stora för individens hälsa och påverkar också företaget - verksamheten, till exempel med ökad frånvaro och försämrad kvalitet.

Vid en workshop för stresshantering får ni kunskaper om hur ni hanterar och förebygger stress, Vi varvar med övningar och gruppdiskussioner.

Kursen tar bla upp:
- Att vara här och nu genom mindfulness
- Att identifiera stressfaktorer
- Att hantera tankar och känslor
- Att prioritera och sätta gränser
- Tekniker för att undvika stress på arbetsplatsen
- Praktiska övningar

Grundkurs i Mindfulness och Yoga

Ditt liv pågår just nu. Det är nu du har möjlighet att påverka ditt liv och göra dina val.
Den här kursen riktar sig till dig som vill ha verktyg och träning i att vara närvarande i stunden och lära dig grunderna i mindfulness och yoga.

Vad innehåller grundkursen i mindfulness och Yoga?

Yoga - Meditation - Praktiska övningar
 

- Medveten närvaro
- Undvika tankefällor
- Behålla fokus
- Sätta tydliga gränser
- Sätt mål för ditt liv
- Identifiera hinder
- Ta medvetna beslut
- Bli den som styr ditt liv

Kursen är en tvådagars intensivkurs som riktar sig till både privatpersoner och företag.