Aquarian Teacher Training 2022

Kundaliniyoga lärarutbildning 


i Arbrå / Hälsingland

Huvudlärare Hari Krishan Singh / Cherdikala.eu

 Startar Hösten 2022
 


 Aquarian teacher Training är den Globala benämningen på Kundaliniyogalärarutbildningen.
Vi lever i en tid där vi utsätts för snabba, stora och intensiva förändringar mitt i en våg av ett enormt informationsflöde. Allt detta påverkar vårt nervsystem, vår hjärna och vårt sinne på flera plan. Det blir allt viktigare för oss att hitta metoder för att utveckla vår fysiska, mentala och emotionella flexibilitet.
Att gå en yogalärarutbildning ger dig vidgade kunskaper teoretiskt och fördjupning i upplevelsen av Kundaliniyogans effekter som du kan förmedla vidare genom att undervisa i yogaklasser, men att vara yogalärare är så mycket mer än att undervisa positioner och meditationer. 
I vår tid behövs förmedlare av hopp, tillit och trygghet. Det är det stora uppdraget som yogalärare oavsett om du undervisar i yogaklasser eller är medmänniska i vår värld vart än du befinner dig.

 

En yogalärarutbildning är en resa.
Under resans gång får du möjlighet att utforska yogan i relation till dig och dina förutsättningar på en väg som erbjuder fördjupning och personligt växande.
Du kan välja att gå utbildningen helt för din egen skull, för ditt eget växande och få massor av genuina redskap till att stärka din hälsa och livsglädje.
Under utbildningen ges du tillfällen att inspireras av erfarna lärare för att etablera vanor som stärker dig fysiskt, mentalt och andligt.
Efter avslutad utbildning blir du internationellt certifierad Kundaliniyogalärare, enligt Kundalini Research Institute KRI och du kommer att vara väl rustad med tekniker, kriyor, meditationer, upplevelser och erfarenheter för att hålla yogaklasser.


Den här utbildningen är unik i Sverige med ett internationellt lärarteam där alla har förankring i International Karam Kriya School som är grundat av Shiv Charan Singh.
Shiv Charan Singh har undervisat Kundaliniyoga, gett personliga konsultationer och utbildat yogalärare i över 30 år runt om i världen. Han är mästare i Karam Kriya / Yogisk nummerologi - vilket refererar till att siffror har ett universiellt språk som bär med sig budskap om vägar till ökad medvetenhet genom aktivt lyssnande och medveten kommunikation.

Kundaliniyoga är en yogaform som sprider sig globalt över världen, ett fredsarbete som börjar med din resa inåt i dig för att nå harmoni och balans som du sedan kan sprida vidare i det sammanhang du är i. I vår internationella utbildningsform får du känslan av yogisk gemenskap i många delar av världen. 

Med gångavstånd till Ljusnan älven och omgiven av skog och ängar finner vi Hälsingegården Böles, en fädernegård sedan 5 generationer tillbaka. 
Här möter vi lugnet tillsammans med gårdens hästar och naturens djur.
Under de kallare månaderna möts vi i Arbrå Kundaliniyogas lokaler i centrala Arbrå.
 

Varmt välkommen med på resan.

Undervisningen sker på engelska och svenska. Tillgång till översättning finns under alla moduler.

 

Utbildningen är öppen för anmälan!!
Kontakt,
 monika7504@yahoo.se

 

Kursinnehåll

Modul 1

Session 1 Yogisk historia och ursprung. Olika yogaformer. Att bli lärare.
Session 2. Shabd / ljud, Mantra och Sadhana.

Modul 2
session 3. Yogisk och västerländsk anatomi.
session 5. Positioner / Kriyas och Asanas

Modul 3
session 6. Sinnet och Meditation
session 7. Humanologi

Modul 4
session 8. Roller och ansvar, i och utanför undervisningssammanhanget.
session 9. Yogisk filosofi. Patanjalis sutras. Döden

Modul 5
session 4. Andning / pranayama

Modul 6
session 10. De tio energikropparna och Karam Kriya.

Kursavgift
Kostnaden för hela kursen är 32 000 kr inklusive undervisning, lärar utbildnings manual, administration & allmänna tjänster och examens avgift. 
För måltider och ev boende tillkommer extra kostnad.

Insättning/Anmälningsavgift:
Du registrerar dig genom att sända ett mail till monika7504@yahoo.se och genom att betala in en anmälningsavgift på 500 euro (5100 SEK) för att säkra en plats. Denna avgift återbetalas ej. Undantag är möjliga under extraordinära omständigheter och kommer att behandlas individuellt.

Anmälan till utbildningen:
mail monika7504@yahoo.se

 

Prislista  Kurser 2022


Drop in                                             140 kr
Tisdagar                                         1700 kr
Onsdagar                                       1700 kr
Torsdagar                                       1700 kr
Terminskort=2 pass i veckan         2200 kr
Fredagar                                   120kr/gång
100kr för dig med terminskort
Prova på kort 3ggr                           350 kr
Online yoga                              80 kr/ gång
Online terminskort                            950 kr

Vid köp av yogakort för yoga i salen ingår online yoga under den perioden som ditt yogakort gäller.
***********************************************
Prislista Behandlingar


Sat Nam Rasayan - Yogisk healing          500kr
Kort 3 behandlingar 1200kr
Kort 5 behandlingar 2000kr


Individuell Gong session (1 tim)                600kr
Kan även bokas för grupper tex par,familj,
vänner mm.
vid fler än 2 st                                            200kr/pers

*******************************************
Bokning & Kontakt
073 054 1467
mail, Sahaikaur@hotmail.com

Terminsvis pågår löpande yogakurser på plats i lokalen på stationsesplanaden 10 (Arbrå Hälsocentral).

På jobbet?
Jag erbjuder både korta och längre koncept
för friskvårdsarbete och även workshops, teambuilding och fortbildningsdagar.

Yoga nära dig?
Önskar ni ha Yogagrupp på hemmaplan?
Vid minst 10 personer anmälda och om ni ordnar lokal/plats att vara på så åker jag gärna ut.

På Förskolan?
Jag är förskollärare med över 25 års erfarenhet och utbildad i barnyoga. 
Jag åker gärna ut till din förskola eller skola och har yogagrupper. Yoga faller väl in i läroplanen för både skola och förskola.

I Skolan?
Grundskolan och Gymnasiet. Jag åker gärna ut och inspirerar till hälsa och vitalitet. Yogan är också ett utmärkt verktyg för stresshantering.


Kontakta mig så formar vi en yogakurs på jobbet, på hemmaplan, på förskolan eller på skolan.

Personligutveckling & Stresshantering

Grundkurs i Mindfulness och Yoga

Ditt liv pågår just nu. Det är nu du har möjlighet att påverka ditt liv och göra dina val.
Den här kursen riktar sig till dig som vill ha verktyg och träning i att vara närvarande i stunden och lära dig grunderna i mindfulness och yoga.

Vad innehåller grundkursen i mindfulness och Yoga?
Yoga - Meditation - Praktiska övningar


- Medveten närvaro
- Undvika tankefällor
- Behålla fokus
- Sätta tydliga gränser
- Sätt mål för ditt liv
- Identifiera hinder
- Ta medvetna beslut
- Bli den som styr ditt liv

Kursen är en tvådagars intensivkurs som riktar sig till både privatpersoner och företag.

Workshop för företag & verksamheter 

Jag erbjuder en halvdags workshop för företag och verksamheter att hantera stressen på arbetsplatsen. Konsekvenserna av stress på arbetet är stora för individens hälsa och påverkar också företaget - verksamheten, till exempel med ökad frånvaro och försämrad kvalitet.

Vid en workshop för stresshantering får ni kunskaper om hur ni hanterar och förebygger stress, Vi varvar med övningar och gruppdiskussioner.

Kursen tar bla upp:
- Att vara här och nu genom mindfulness
- Att identifiera stressfaktorer
- Att hantera tankar och känslor
- Att prioritera och sätta gränser
- Tekniker för att undvika stress på arbetsplatsen
- Praktiska övningar

Walk & Talk
Barnvagnspromenad

Samtal med vägledning för småbarnsföräldrar

Behovet av att prata om den nya situation som har uppstått när man har blivit nybliven förälder är stor. Men att föra samtal med en liten bebis i famnen kan vara en utmaning, därför erbjuder jag samtal med vägledning där barnet får ligga skönt i vagnen under promenaden medan du som förälder får möjlighet att ventilera tankar och känslor om föräldraskapet.

Individuellt eller i föräldragrupp.

När vi rör på oss så andas vi bättre och tänker mer klart. Det gör att vi har lättare att lösa problem och konflikter.
Du erbjuds även mindfulnessövningar där vi hämtar energi, stressar ner samt tränar på att vara närvarande här och nu.

Fördelar med Walk & Talk
- Mindre stress
- Mer energi
- Bättre sömn
- Balans för kropp och själ
- Lättare att se problemlösningar och få nya infallsvinklar


Pedagogstöd
Samtal med vägledning för pedagoger i förskolan-skolan

Här varvas samtal med vägledning och mindfullnessövningar. Du kommer att få med dig konkreta verktyg för återhämtning och stresshantering.
Konsekvenserna av stress på arbetet är stora för individens hälsa och påverkar även verksamheten.
Vi kartlägger din nuvarande livs - och arbetssituation och utifrån det skapar vi en handlingsplan som är anpassad för dig och din situation.

Arbetslagsstöd
Samtal med vägledning för Arbetslag i förskolan - skolan

Ett samarbetande arbetslag ger indviduellt välmående och verksamhetshälsa.


Här varvar vi praktiska övningar och gruppsamtal. Vi identifierar stressfaktorer och
du kommer att få med dig konkreta verktyg för stresshantering.
Vi har fokus på att arbeta förebyggande med arbetslagets förmåga till samarbete.